Perusta elokuvateatteri – hae rahoitusta yritystä varten

Oman yrityksen perustaminen tulee kyseeseen silloin, kun itsellä on kiinnostusta jotakin tiettyä alaa kohtaan ja myös tietoa kyseisestä alasta. Elokuvateatterin perustaminen käy mielessä, jos itsellä on kiinnostusta elokuvia kohtaan. Monelta pienemmältä paikkakunnalta puuttuukin elokuvateatteri, joten sellaiselle voi hyvin olla kysyntää. Myöskään kilpailua ei ole läheskään yhtä paljon kuin monien muiden alojen kohdalla.

Elokuvateatterin perustaminen ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista kuin minkä tahansa muun yrityksen perustaminen. Sitä varten tarvitaan tietenkin sopiva tila, johon voi rakentaa saleja, joissa elokuvia näytetään. Sen lisäksi elokuvien näyttämistä varten tarvitaan myös kaikenlaisia lupia, jotta elokuvia voi näyttää. Nämä kaikki seikat ovat kuitenkin selvitettävissä ja uusi yrittäjä saa aina apua esimerkiksi TE-toimistosta tai Uusyrityskeskuksesta. Myöskään rahoitusta ei tarvitse jäädä pohtimaan yksin. Helposti ja nopeasti netistä haettava yritysrahoitus on kätevä keino saada yrityksen talouspuoli kuntoon. Kun yritys alkaa hiljalleen tuottamaan, voi lainaa maksaa takaisin helpommin. Ensimmäisten kahden tai kolmen kuukauden aikana ei kuitenkaan kannata odottaa kovinkaan suurta tuottoa. Yrittäjän on hyvä varautua siihen, että alkuun yrityksestä koituu ainoastaan kustannuksia.

Tekniikka kuntoon

Elokuvateatterin kohdalla tekniikka on tietysti ratkaisevan suuressa roolissa. Tekniikan tulee olla kunnossa, jotta elokuvateatteri pystyy toimimaan hyvin. Tekniikalla tarkoitetaan niin kuvaa kuin ääntä. Valkokankaalle piirtyvän suuren kuvan tulee olla mahdollisimman hyvälaatuinen, jotta katsojat pääsevät nauttimaan elokuvasta parhaalla mahdollisella tavalla. Sen lisäksi myös ääneen tulee kiinnittää huomiota. Koska elokuvateattereissa äänet ovat yleensä isolla, tulee äänentoistolaitteiden olla todella laadukkaita. Teknisten välineiden kohdalla ei missään nimessä saa säästää, vaan niiden on oltava parasta mahdollista laatua. Kannattaa siis huomioida, että tekniset laitteet tulevat viemään suuren osan yritysten varten lasketusta budjetista. Ilman niitä elokuvateatteri ei kuitenkaan voi menestyä, sillä katsojat haluavat ainoastaan parasta mahdollista laatua.

Elokuvateattereissa on usein monta eri saleja, joissa voidaan näyttää eri elokuvia samaan aikaan. Pienten paikkakuntien pienissä elokuvateattereissa voi kuitenkin olla ainoastaan yksi sali. Tällöin siellä näytetään yhtä elokuvaa kerrallaan ja seuraava elokuva voidaan laittaa pyörimään vasta edellisen loputtua. Tätä seikkaa kannattaakin pohtia pitkään ja tarkasti. Toki useampi sali voi tuottaa enemmän lipputuloja, mutta toisaalta taas silloin myös tilaa tulee olla enemmän käytössä.